HP LaserJet 1200 Printer series - Spustenie vlo˛eného web servera

background image

Spustenie vloženého web servera

Po zadefinovaní adresy IP na tlačovom serveri vykonajte nasledujúce
kroky:

1

Spustite podporovaný web prehľadávač.

2

Do príslušného okienka napíšte adresu IP tlačového servera ako
URL. Zobrazí sa domovská stránka tlačového servera.

3

Ak potrebujete viac informácií, na web stránke kliknite na
prepojenie Help (Pomoc).

Poznámka

Ak zmeníte adresu IP a iné parametre, spojenie s vloženým web serverom
sa uzavrie. Na opätovné pripojenie použite novú adresu IP ako URL. Niektoré
iné nastavenia v počítači tiež nemusia viac fungovať.