HP LaserJet 1200 Printer series - Presun do inej siete

background image

Presun do inej siete

Ak presuniete tlačový server HP JetDirect, ktorý je nakonfigurovaný a
má svoju adresu IP, do novej siete, uistite sa či jeho adresa IP nie je v
konflikte s adresami IP v novej sieti. Môžete zmeniť adresu IP
tlačového servera na novú, ktorá bude môcť byť použitá v novej sieti,
alebo aktuálnu adresu IP môžete vymazať a nakonfigurovať inú adresu
po nainštalovaní tlačového servera v novej sieti. Použite studené
vynulovanie tlačového servera (pokyny nájdete v časti

Odstraňovanie

problémov s tlačovým serverom

).

Ak aktuálny server BOOTP nemôže byť dosiahnutý, nájdite iný server
BOOTP a nakonfigurujte tlačiareň na tento server.

Ak ste používali BOOTP alebo DHCP na konfiguráciu tlačového
servera, prepíšte príslušné systémové súbory podľa aktualizovaných
nastavení. Ak ste adresu IP nastavovali manuálne, prekonfigurujte aj
ostatné parametre IP tak, ako je to popísané v tejto kapitole.

Pri konfigurácii alebo modifikácii tlačiarne postupujte podľa pokynov
na príslušnej domovskej web stránke. Tieto pokyny vám pomôžu pri
konfigurácii tlačiarne a jej nastavení pre tlač.

Poznámka

Doménu servera môžete nahradiť adresou TCP/IP.

background image

SL

61

4