HP LaserJet 1200 Printer series - Predpoklady

background image

Predpoklady

Počítače s nainštalovaným protokolom TCP/IP môžu využívať vložený
web server na monitorovanie a konfiguráciu tlačiarní zosieťovaných s
tlačovým serverom HP JetDirect. Nastavenie uskutočníte použitím
inštalačného programu na médiu CD-ROM priloženom k tlačiarni.

Skôr ako budete môct začať používať vložený web server, musíte
nakonfigurovať adresu IP tlačového servera HP JetDirect. Konfiguráciu
adresy IP uskutočníte použitím inštalačného programu na médiu
CD-ROM priloženom k tlačiarni.

Alternatívnou možnosťou je použitie protokolov BootP (Bootstrap
Protocol) alebo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) na
automatickú konfiguráciu adresy IP cez sieť vždy po zapnutí tlačového
serveru.

background image

SL

Spustenie vloženého web servera 49