HP LaserJet 1200 Printer series - Pou˛ívanie vlo˛eného web servera

background image

Používanie vloženého web servera

Každý tlačový server HP JetDirect 175X obsahuje vložený web server,
ku ktorému môžete mať prístup na intranete prostredníctvom
kompatibilného web prehľadávača. Vložený web server poskytuje
prístup k stránkam pre konfiguráciu a správu tlačového servera a k
nemu pripojenej tlačiarne. Stránky pre sieť poskytujú informácie o
stave a konfigurácii tlačového servera HP JetDirect 175X.

Vložený web server umožňuje uskutočňovanie nasledujúcich úloh:

Monitorovanie stavu tlačiarne a tlačového servera

Zmeny konfigurácie tlačového servera s cieľom prispôsobiť ho
lepšie požiadavkam vašej siete

Prepojenie na web stránky spoločnosti HP

Skenovanie obrázkov cez sieť bez softvéru pre HP LaserJet 1220