HP LaserJet 1200 Printer series - Pou˛ívanie softvéru HP Web JetAdmin

background image

Používanie softvéru HP Web JetAdmin

HP Web JetAdmin je aplikácia na inštaláciu a správu tlačiarne v
prostredí intranetu. Tento softvér môžete získať na on-line službe HP
Starostlivosť o zákazníkov na

http://www.hp.com/support/net_printing

.

Pre použitie s vloženým web serverom tlačového severa spoločnosť
Hewlett-Packard odporúča používať HP Web JetAdmin, verziu 6.0
alebo neskoršiu.

background image

50 Kapitola 3 Poznávame tlačový server

SL