HP LaserJet 1200 Printer series - Pou˛ívanie sieˇovÆch protokolov

background image

Používanie sieťových protokolov

Zariadenie HP JetDirect 175X podporuje nasledujúce protokoly:

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange)

AppleTalk

Poznámka

Protokol IPX/SPX nie je podporovaný v sieťach Novell. Miesto pripojenia cez
Novell server musíte nakonfigurovať tlačový server HP JetDirect na priame
spojenie peer-to-peer (rovný s rovným) z počítača na zariadenie. Tento režim
sa zvykne nazývať priamy režim IPX.

Ak nastavujete tlač v režime klient-server v sieti Microsoft Windows 95,
98, NT alebo 2000, môžete použiť inštalačný softvér na konfiguráciu
vášho tlačového servera Windows 95, 98, NT alebo 2000, a potom
zdieľať tlačiareň s klientskými počítačmi.

Ak nastavujete tlač v režime peer-to-peer (rovný s rovným) v sieti
Microsoft Windows 95, 98, NT alebo 2000, môžete použiť inštalačný
softvér na konfiguráciu každého klienta tak, aby mohol tlačiť priamo na
tlačiareň.

background image

SL

Súčasti tlačového servera 45