HP LaserJet 1200 Printer series - VÆhody pou˛ívania BOOTP

background image

Výhody používania BOOTP

Používanie BOOTP na zavádzanie konfiguračných údajov poskytuje
nasledujúce výhody:

Zvýšená kontrola konfigurácie tlačového serveru HP JetDirect.
Akpoužívate iné spôsoby, ako napr. cez ovládací panel tlačiarne,
možnosti konfigurácie sú obmedzené iba na niekoľko vybraných
parametrov.

Zjednodušená správa konfigurácie. Sieťové konfiguračné
parametre o celej sieti môžete mať uložené na jednom mieste.

Jednoduchý spôsob konfigurácie tlačového servera HP JetDirect.
Automaticky môžete zaviesť kompletné informácie o konfigurácii
siete po každom zapnutí tlačového servera.

Predvolené nastavenie z výroby tlačového servera HP JetDirect je
využívanie BOOTP.

background image

SL

Používanie BOOTP 51