HP LaserJet 1200 Printer series - Pou˛ívanie BOOTP

background image

Používanie BOOTP

V tejto sekcii je popísané ako konfigurovať tlačový server použitím
služieb protokolu Bootstrap (BOOTP) na serveroch v niektorých
operačných systémoch. BOOTP sa používa na zavádzanie sieťových
konfiguračných údajov zo serveru do tlačového serveru HP JetDirect
prostredníctvom siete.

Poznámka

Na nastavenie konfigurácie HP JetDirect cez BOOTP na serverových
systémoch Windows NT a 2000 použite pomocné programy Microsoft
DHCP. Viac informácií nájdete v časti

Používanie DHCP

.