HP LaserJet 1200 Printer series - Inðtalácia hardvéru HPJetDirect 175X

background image

Inštalácia hardvéru
HP JetDirect 175X

1

Použite sieťový kábel na pripojenie
zariadenia 175X do siete.

2

Použite kábel USB na pripojenie
zariadenia 175X do tlačiarne.

3

Pripojte modul elektrického napájania
do tlačového servera.

4

Pripojte elektrický kábel modulu do
elektrickej sieťovej zásuvky.

5

Kontrolky LED 10 a 100 by mali
zasvietiť zelenou farbou, indikujúc
sieťové pripojenie. Kontrolka LED
napájanie/stav, indikujúca elektrické
napájanie a stav, by mala začať blikať.
Po 15 sekundách by kontrolka LED
napájanie/stav mala začať svietiť
nepretržite zelenou farbou.

6

Aby ste vytlačili konfiguračnú stranu a
skontrolovali pripojenie tlačiarne stlačte
tlačidlo Test.

7

Použite doplnkovú príchytku na fyzické
pripojenie tlačového servera na zadnú
stenu tlačiarne alebo na iné vhodné
miesto.

1

2

3

6

5

7

background image

SL

Inštalácia a konfigurácia sieťového softvéru 47