HP LaserJet 1200 Printer series - Inðtalácia tlaèového servera

background image

Inštalácia tlačového servera

Zariadenie HP JetDirect 175X má na pripojenie do siete k dispozícii
jeden port USB a sieťový port RJ-45 (10Base-T alebo 100Base-T).
K zariadeniu HP JetDirect 175X patria nasledujúce súčasti:

Modul elektrického napájania

Príchytka (pripojená k serveru)

kábel USB

1. Tlačidlo Test
2. Port pre sieťový kábel
3. Sieťová zásuvka napájania
4. Port USB
5. Kontrolky indikujúce stav

2

3

1

4

5

background image

46 Kapitola 3 Poznávame tlačový server

SL