HP LaserJet 1200 Printer series - Inðtalácia softvéru v sieti

background image

Inštalácia softvéru v sieti

Inštalačný program na médiu CD-ROM vás bude sprevádzať
základnou konfiguráciou tlačového servera súčasne s tlačiarňou.

Poznámka

Ak ste zakúpili tlačový server oddelene, uistite sa, že inštalujete tlačový server
použitím softvéru na médiu CD-ROM, ktoré bolo dodané s tlačiarňou.
Nepoužívajte médium CD-ROM pre HP JetDirect, ktoré bolo dodané s
tlačovým serverom. Ak ste už nainštalovali tlačiareň použijúc možnosť „Direct
Connect (Priame pripojenie)“, musíte tlačový softvér odinštalovať a spustiť
ho znovu použijúc možnosť „Connected to the network (Pripojené do siete)“.
Zabezpečíte tým, že všetky funkcie na tlač, kopírovanie a skenovanie budú
fungovať správne.