HP LaserJet 1200 Printer series - Inðtalácia a konfigurácia sieˇového softvéru

background image

Inštalácia a konfigurácia sieťového softvéru

Inštalačný program na médiu CD-ROM, dodanom s tlačiarňou, ponúka
najjednoduchšiu a najrýchlejsiu cestu ako nastaviť tlačový server
súčasne s vašou tlačiarňou.

CD-ROM obsahuje softvér, dokumentáciu a registráciu vášho
tlačového servera ako aj tlačiarne. S využitím týchto informácií môžete
vykonávať nasledujúce úlohy:

Rýchlo nainštalovať softvér tlačového servera

Prezerať si dokumentáciu k tlačovému serveru

Registrovať tlačový server prostredníctvom Internetu

Informácie o ďalších možnostiach si pozrite v príslušných sekciách
tejto kapitoly.