HP LaserJet 1200 Printer series - 3 Poznávame tlaèovÆ server

background image

Poznávame tlačový
server

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

Vlastnosti a výhody tlačového servera

Používanie sieťových protokolov

Súčasti tlačového servera

Inštalácia tlačového servera

Inštalácia a konfigurácia sieťového softvéru

Používanie vloženého web servera

Spustenie vloženého web servera

Používanie softvéru HP Web JetAdmin

Doplnkové nástroje na konfiguráciu a správu

Používanie BOOTP

Používanie DHCP

Systémy UNIX

Poznámka

Inštalačné pokyny nájdete v príručke

HP LaserJet Začíname s prácou, ktorá

je súčasťou dodávky tlačiarne.

background image

44 Kapitola 3 Poznávame tlačový server

SL