HP LaserJet 1200 Printer series - VstupnÆ zásobník na médiá, vodiace liðty a vÆstupnÆ zásobník

background image

Vstupný zásobník na médiá, vodiace lišty a
výstupný zásobník

Vstupný zásobník na médiá (1) je umiestnený na prednej hornej strane
skenera. Vodiace lišty médií (2), ktoré sú umiestnené na vstupnom
zásobníku, zabezpečujú, aby médiá boli korektne natiahnuté do
skeneru a nedošlo k šikmej tlači (krivý obraz na médiu). Výstupný
zásobník (3) je pod vstupným zásobníkom na médiá.

VÝSTRAHA

Ak sa médium korektne nenatiahne, môže uviaznuť v tlačiarni a originál, ktorý
skenujete alebo kopírujete sa môže poškodiť. Viac informácií nájdete v časti

Vkladanie originálov do kopírky/skeneru.

.