HP LaserJet 1200 Printer series - Ovládací panel kopírky/skeneru

background image

Ovládací panel kopírky/skeneru

Ovládací panel kopírky/skeneru obsahuje dve tlačidlá.

Kopírovať: Na rýchle kopírovanie, aj keď je počítač vypnutý,
stlačte tlačidlo Kopírovať.

Skenovať: Na spustenie riadiaceho programu HP LaserJet
Director stlačte tlačidlo Skenovať. Ak je HP LaserJet Director
správne nakonfigurovaný, je možné uskutočňovať nasledovné
úlohy:

• Skenovať do správy pre elektronickú poštu

• Ukladať dokumenty v elektronickej forme

• Upravovať text (optické rozpoznávanie znakov)

• Vytvárať a upravovať mnohonásobné kópie

Poznámka

Ak chcete z ovládacieho panela zrušiť skenovaciu alebo kopírovaciu úlohu,
stlačte naraz obe tlačidlá.

Kopírovanie

Skenovanie

background image

SL

Súčasti kopírky/skeneru 31