HP LaserJet 1200 Printer series - Kryt kopírky/skenera

background image

Kryt kopírky/skenera

Kryt kopírky/skenera je umiestnený v hornej časti kopírky/skenera.
Tento kryt musíte otvoriť pri vyťahovaní uviaznutých médií alebo pri
čistení kopírky/skenera. Aby ste uvoľnili úchytku a otvorili kryt, stlačte
tlačidlo umiestnené na pravej strane, jemne kryt uchopte a pootočte
ho. Aby ste kryt zatvorili, pootočte ho, až kým zaklapne.

1

2

3

background image

32 Kapitola 2 Poznávame kopírku/skener

SL