HP LaserJet 1200 Printer series - Súèasti kopírky/skeneru

background image

Súčasti kopírky/skeneru

Poznámka

Viac informácií o demontáži kopírky/skeneru z tlačiarne nájdete v časti

Demontáž kopírky/skenera

.

1. Vodiace lišty médií vstupného

zásobníka

2. Kryt kopírky/skenera
3. Dvere pre priamu výstupnú dráhu

média

4. Uvoľňovacie tlačidlo krytu
5. Podpera pre dlhé médiá
6. Výstupný zásobník
7. Ovládací panel kopírky/skeneru
8. Vstupný zásobník na médiá

1

2

3

4

5

7

8

6

background image

30 Kapitola 2 Poznávame kopírku/skener

SL