HP LaserJet 1200 Printer series - Preventívne opatrenia pri kopírovaní a skenovaní.

background image

Preventívne opatrenia pri kopírovaní a skenovaní.

Nevkladajte do kopírky/skeneru nič čo by mohlo uviaznuť alebo
poškodiť podávací mechanizmus. Aby sa minimalizovala možnosť
uviaznutia alebo poškodenia podávacieho mechanizmu, dodržujte
nasledovné preventívne opatrenia:

Odstráňte z originálov samolepiace poznámkové bločky.

Odstráňte zošívacie spony a spinky.

Vyrovnajte záhyby a pokrčené konce originálu ktorý chcete
skenovať.

Originály rôzneho formátu vkladajte po jednom.

Nevkladajte do kopírky/skeneru originály, na ktorých je lepidlo,
korekčné tekutiny alebo nezaschnnutý atrament.

Nevkladajte do kopírky/skeneru pogumovaný papier, štítky alebo
originály.

Nevkladajte do kopírky/skeneru originály, ktoré sú roztrhnuté,
perforované, alebo iným spôsobom poškodené, čo by mohlo
spôsobiť ich uviaznutie.

Neskenujte originály, ktoré majú formát väčší alebo menší ako je
podporovaný. Viac informácií nájdete v časti

Podporované formáty

a typy médií

.

Poznámka

Ak chcete do kopírky/skeneru vložiť malé alebo citlivé originály (napr.
novinové výstrižky), musíte použiť unášací list, aby ste sa vyhli uviaznutiu. Na
zhotovenie unášacieho listu použite list papiera a priehľadnú fóliu, lepiacou
páskou zlepte spolu obe médiá na vodiacich hranách a originál vložte medzi
oba listy.

Poznámka

Vizitky a médiá menšie ako 76,2 x 127 mm (3 x 5 palcov) musia prechádzať
priamou výstupnou dráhou. Môžete tiež použiť unášací list a nechať ho prejsť
priamou výstupnou dráhou.

Poznámka

Aby ste získali dobré výsledky je dôležité používať správne rozlíšenie a
nastavenia farby skenera. Viac informácií nájdete v časti

Rozlíšenie skenera

a farba

.

background image

34 Kapitola 2 Poznávame kopírku/skener

SL