HP LaserJet 1200 Printer series - Prístup k Pomocníkovi on-line

background image

Prístup k Pomocníkovi on-line

Ak sa potrebujete dostať k systému Pomocníka on-line pre HP
LaserJet 1200/1220, použite niektorý z nasledujúcich spôsobov:

Windows 9x, 2000, Millennium a NT 4.0

1

V systémovom paneli Windows kliknite na Štart.

2

Kliknite na Programy.

3

Kliknite na HP LaserJet séria 1220.

4

Kliknite na Pomocník on-line pre HP LaserJet 1220.

Riadiaci program HP LaserJet Director

1

Kliknite na Toolbox (Panel s nástrojmi).

2

Kliknite na How to use your HP LaserJet Series Printer (Ako
používať tlačiareň HP série LaserJet)
.

Aplikácia pre správu dokumentov HP LaserJet
Document Manager

1

Kliknite na Pomocník.

2

Kliknite na Obsah.

Akýkoľvek softvér pre HP LaserJet 1220

1

Kliknite na Pomocník.

2

Kliknite na Obsah.

background image

42 Kapitola 2 Poznávame kopírku/skener

SL

background image

SL

43

3