HP LaserJet 1200 Printer series - Vypnutie riadiaceho programu HPLaserJetDirector

background image

Vypnutie riadiaceho programu
HP LaserJet Director

Na uzatvorenie riadiaceho programu HP LaserJet Director postupujte
podľa nasledovných krokov.

Windows

1

Otvorte HP LaserJet Director.

2

Kliknite pravým tlačidlom na myši na panel s nástrojmi.

3

Z kontextovej ponuky vyberte Exit (Koniec).

Poznámka

Opätovné spustenie programu HP LaserJet Director vykonáte kliknutím na
Štart, ukázaním na Programy, ukázaním na HP LaserJet 1220 a kliknutím
na HP LaserJet Director.

Mac OS

1

Otvorte riadiaci program HP LaserJet Director.

2

Z ponuky File (Súbor) zvoľte Quit (Ukončiť).

Poznámka

Opätovné spustenie programu HP LaserJet Director vykonáte dvojitým
kliknutím na jeho alias na pracovnej ploche.