HP LaserJet 1200 Printer series - Riadiaci program HP LaserJet Director (Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a Mac OS)

background image

Riadiaci program HP LaserJet Director
(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a
Mac OS)

Poznámka

Riadiaci program HP LaserJet Director nie je k dispozícii pre Windows 95.

Program HP LaserJet Director obsahuje skupinu rýchlych a užitočných
nástrojov na správu mnohých rutinných kancelárskych úloh, ako je:

Kopírovanie

Ukladanie a správa skenovaných textov a obrazov

Skenovanie do správ elektronickej pošty

Úprava skenovaného textu (OCR)

Prístup k riadiacemu programu HP LaserJet Director
(Windows)

1

V systémovom paneli Windows kliknite na Štart.

2

Kliknite na Programy.

3

Kliknite na HP LaserJet séria 1220.

4

Kliknite na HP LaserJet Director.

5

Na systémovom paneli Windows sa objaví ikona HP. Ak chcete
zobraziť okno riadiaceho programu HP LaserJet Director na
pracovnej ploche, kliknite na ikonu HP.

Prístup k riadiacemu programu HP LaserJet Director
(Mac OS)

1

Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu obslužného
programu HP LaserJet Director.

background image

36 Kapitola 2 Poznávame kopírku/skener

SL