HP LaserJet 1200 Printer series - Nastavenia funkcie Quick Copy

background image

Nastavenia funkcie Quick Copy

Funkcia Quick Copy (Rýchla kópia) umožňuje pohodlne vytvárať kópie,
aj keď je počítač vypnutý. Akonáhle upravíte nastavenia tak, aby
zodpovedali najpoužívanejšiemu typu kopírovaného originálu,
nemusíte ich už viac opäť upravovať.