HP LaserJet 1200 Printer series - Aplikácia na správu dokumentov HP LaserJet Document Manager (Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0

background image

Aplikácia na správu dokumentov HP LaserJet
Document Manager
(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0 a
Mac OS)

Poznámka

Aplikácia HP LaserJet Document Manager nie je k dispozícii pre
Windows 95.

HP LaserJet Document Manager (Windows) and HP WorkPlace
(Macintosh) is a full-featured desktop application for the scanning and
copying capabilities of the HP LaserJet 1220. From HP LaserJet
Document Manager, you can perform the following tasks and more:

Kopírovanie

Skenovať obrázky (alebo ich získavať zo zariadenia
kompatibilného s TWAIN)

Uchovávať a spravovať skenované obrázky a všetky ostatné
dokumenty

background image

SL

Poznávame softvér 37

Odosielať skenované obrázky a dokumenty na fax (na počítači
musíte mať nainštalovanú faxovú aplikáciu)

Odosielať skenované obrázky prostredníctvom elektronickej pošty
(na počítači musíte mať nainštalovanú softvérovú aplikáciu pre
prácu s elektronickou poštou)

Používať aplikáciu na optické rozpoznávanie znakov (OCR) a
odosielať skenovaný text do textového editora na ďalšiu úpravu.

Vylepšovať obrázky

Pridávať poznámky

Poznámka

Do aplikácie HP LaserJet Document Manager môžete tlačiť (elektronicky) z
akejkoľvek inej softvérovej aplikácie. Pomocou tejto funkcie máte prístup ku
všetkým ostatným funkciám programu HP LaserJet Document Manager.
Dokumenty tak môžete vytvárať vo vašej obľúbenej aplikácii pre spracovanie
textu a obrazu, pričom ušetríte čas, ktorý potrebujete najprv na vytlačenie
pevnej kópie a jej následné skenovanie. Viac informácií o aplikácii HP
LaserJet Document Manager vám poskytne Pomocník on-line. Pozrite si časť

Prístup k Pomocníkovi on-line

.

Prístup k aplikácii HP LaserJet Document Manager
(Windows)

1

V systémovom paneli Windows kliknite na Štart.

2

Kliknite na Programy.

3

Kliknite na HP LaserJet séria 1220.

4

Kliknite na HP LaserJet Document Manager.

Prístup k aplikácii HP WorkPlace (Mac OS)

1

Zobrazte pracovnú plochu.

2

Na pracovnej ploche dvakrát kliknite na ikonu HP Workplace
(Pracovná plocha HP).

background image

38 Kapitola 2 Poznávame kopírku/skener

SL