HP LaserJet 1200 Printer series - Aplikácia HP LaserJet Device Configuration (Konfigurácia zariadenia)

background image

Aplikácia HP LaserJet Device Configuration
(Konfigurácia zariadenia)

Úprava nastavení priamo zo softvéru býva zvyčajne najjednoduchšou
metódou. Ak sa potrebuje dostať k predvoleným nastaveniam,
postupujte podľa nasledovných krokov:

Windows 9x, 2000, Millennium a NT 4.0

1

Kliknite na Štart.

2

Kliknite na Programy.

3

Kliknite na HP LaserJet séria 1220.

4

Kliknite na Tools (Nástroje).

5

Kliknite na HP LaserJet Device Configuration.

Mac OS

1

Dvakrát kliknite na alias riadiaceho programu HP LaserJet
Director
na pracovnej ploche.

2

Kliknite na Tools (Nástroje).

3

Kliknite na Device Configuration.

VÝSTRAHA

Ak meníte nastavenia v sieťovom prostredí, meníte ich pre všetkých
používateľov.

Informácie o aktuálnych nastaveniach zariadenia získate vytlačením
konfiguračnej strany. Pozrite si časť

Tlač konfiguračnej strany

.

Ďalšie pokyny o softvérovej úprave nastavení zariadenia nájdete v
Pomocníkovi softvéru.

background image

40 Kapitola 2 Poznávame kopírku/skener

SL