HP LaserJet 1200 Printer series - Aplikácia HP LaserJet Copier (Copy Plus)

background image

Aplikácia HP LaserJet Copier (Copy Plus)

Aplikácia HP LaserJet Copier zodpovedá požiadavkám na plnú
funkcionalitu kopírky. Vhodná je tiež na použitie, keď sa originál
odlišuje od najčastejšie používaného typu kopírovania. Aplikácia Copy
Plus je tiež vhodná na tlač farebných kópií, resp. na tlač kópií na inej
tlačiarni. Považujte aplikáciu HP LaserJet Copier za vašu osobnú
kopírku.

Pokyny k prístupu a používaniu aplikácie HP LaserJet Copier nájdete v
časti

Používanie aplikácie HP LaserJet Copier

.