HP LaserJet 1200 Printer series - 2 Poznávame kopírku/skener

background image

Poznávame
kopírku/skener

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

Vlastnosti a výhody kopírky/skeneru

Súčasti kopírky/skeneru

Podporované formáty a typy médií

Preventívne opatrenia pri kopírovaní a skenovaní.

Vkladanie originálov do kopírky/skeneru.

Poznávame softvér

Prístup k Pomocníkovi on-line

Poznámka

Ak potrebujete pokyny k inštalácii hardvéru a softvéru, pozrite si príručku
HP LaserJet Začíname s prácou, ktorá je súčasťou dodávky
kopírky/skenera.

background image

28 Kapitola 2 Poznávame kopírku/skener

SL