HP LaserJet 1200 Printer series - Stavy kontroliek tlaèového servera

background image

Stavy kontroliek tlačového servera

Stavy kontroliek LED

LED

Správanie sa

Význam

Stav

Nesvieti

Tlačový server nie je napájaný.

Pomalé blikanie (zelená)

Počas autotestu alebo prevádzky sa vyskytla chyba.
Server môže byť chybný. Kontaktujte HP.

Pomalé blikanie (žltá)

Počas autotestu alebo prevádzky sa vyskytla chyba.

Svieti (zelená)

Tlačový server je zapnutý a v pohotovostnom stave.

Rýchle blikanie (zelená)

Tlačový server spracováva konfiguračnú stranu.

Prepojenie
10 alebo 100

Obe nesvietia

Sieťové spojenie nefunguje.

svieti 10 alebo 100
(zelená)

Sieťové spojenie sa uskutočnilo s rýchlosťou 10 Mb/s
alebo 100 Mb/s.

USB

Nesvieti

USB nefunguje.

Svieti (zelená)

OK.

Svieti (žltá)

Vyskytla sa hardvérová chyba (napríklad tlačový server
môže spotrebovávať príliš veľa energie).

Blikanie (zelená)

Na firmvéri HP JetDirect sa vyskytla softvérová chyba.
Zariadenia USB a spojenie je platné, ale zariadenie nie je
podporované. Skontrolujte, či pripojené zariadenie je
tlačiareň.

Blikanie (žltá)

Vyskytla sa hardvérová chyba (napríklad skrat alebo
chybný kábel).

background image

SL

Používanie konfiguračnej strany tlačového servera 167