HP LaserJet 1200 Printer series - 11 Odstraòovanie problémov s tlaèovÆm serverom

background image

Odstraňovanie
problémov s
tlačovým serverom

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

Hľadanie riešenia

Stavy kontroliek tlačového servera

Používanie konfiguračnej strany tlačového servera

Konfiguračná strana tlačového servera

Kontrola hardvéru

background image

164 Kapitola 11 Odstraňovanie problémov s tlačovým serverom

SL