HP LaserJet 1200 Printer series - 10 Odstraòovanie problémov s kopírkou/skenerom

background image

Odstraňovanie
problémov s
kopírkou/skenerom

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

Hľadanie riešenia

Zlepšenie kvality kópie/skenovaného obrazu

Čistenie kopírky/skenera

Odstraňovanie médií uviaznutých v kopírke/skeneri

Výmena separačnej vložky pre kopírku/skener

Demontáž kopírky/skenera

Zatvorenie ľavého bočného panelu

background image

138 Kapitola 10 Odstraňovanie problémov s kopírkou/skenerom

SL