HP LaserJet 1200 Printer series - Vypínanie elektrickej energie

background image

Vypínanie elektrickej energie

Ak máte tlačiareň na elektrické napätie 110-127 voltov, jediný spôsob
ako ju môžete vypnúť, je odpojenie elektrického kábla zo zásuvky. Ak
máte tlačiareň na na elektrické napätie 220-240 voltov, môžete ju
vypnúť vypínačom (ktorý je umiestnený vľavo od prípojky elektrického
kábla), alebo odpojením elektrického kábla zo zásuvky.

UPOZORNENIE!

Z bezpečnostných dôvodu bezpečnosti pri akejkoľvek práci vo vnútri
tlačiarne odpojte elektrický kábel.