HP LaserJet 1200 Printer series - Rozðirovanie tlaèiarne

background image

Rozširovanie tlačiarne

Doplniť funkčnosť vášho zariadenia HP LaserJet je možné nasledovne:

Funkcie kopírovania a skenovania možno doplniť zariadením
Kopírka/skener HP (C7046A).

Tlačiareň alebo zariadenie Print

Copy

Scan možno pripojiť do

siete použitím tlačového servera HP JetDirect (J6035A).

Pridať pamäť možno s využitím zásuvky na pamäťové moduly
DIMM:

• 8 MB (C7842A)

• 16 MB (C7843A)

• 32 MB (C7845A.)

• 64 MB (C7846A)

background image

14 Kapitola 1 Poznávame tlačiareň

SL