HP LaserJet 1200 Printer series - ³etrenie peòazí

background image

Šetrenie peňazí

Používanie režimu EconoMode na ušetrenie toneru.

Tlač viac strán na jeden list papiera (N-up printing).