HP LaserJet 1200 Printer series - PrioritnÆ vstupnÆ zásobník

background image

Prioritný vstupný zásobník

Do prioritného vstupného zásobníka je možné vložiť až 10 listov
75 g/m

2

papiera, alebo jednu obálku, priehľadnú fóliu, alebo kartu.

Médiá vkladajte hornou hranou dopredu a tlačovou stranou hore. Aby
ste zabránili uviaznutiu alebo šikmej tlači, vždy nastavte bočné vodiace
lišty média.

VÝSTRAHA

Ak sa pokúsite tlačiť na médiá, ktoré sú zvraštené, prehnuté, alebo akokoľvek
poškodené, môže nastať uviaznutie papiera. Viac informácií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových médií

.

Poznámka

Keď pridávate nové médiá, vyberte všetky médiá zo vstupného zásobníku a
stoh nových médií vyrovnajte. Tým predídete súčasnému podaniu viacerých
listov médií naraz a ich uviaznutiu.