HP LaserJet 1200 Printer series - ³pecifické typy médií

background image

Špecifické typy médií

Priehľadné fólie a štítky: Priehľadné fólie a štítky vkladajte
hornou hranou dopredu a tlačovou stranou hore. Viac informácií
nájdete v časti

Tlač na priehľadné fólie a štítky

.

Obálky: Obálky vkladajte užšou hranou pri mieste na známku
dopredu a tlačovou stranou hore. Viac informácií nájdete v časti

Tlač na obálky

.

Hlavičkový papier alebo predtlačené formuláre: Vkladajte
hornou hranou dopredu a tlačovou stranou hore. Viac informácií
nájdete v časti

Tlač na hlavičkový papier alebo predtlačené

formuláre

.

Karty a médiá používateľského formátu: Vkladajte užšou
hranou dopredu a tlačovou stranou hore. Viac informácií nájdete v
časti

Tlač na médiá používateľského formátu alebo stoh kariet

.

background image

22 Kapitola 1 Poznávame tlačiareň

SL