HP LaserJet 1200 Printer series - HlavnÆ vstupnÆ zásobník

background image

Hlavný vstupný zásobník

Do hlavného vstupného zásobníka možno vložiť až 250 listov 75 g/m

2

papiera, alebo niekoľko listov ťažších médií (stoh maximálne 25 mm
vysoký). Médiá vkladajte hornou hranou dopredu a tlačovou stranou
hore. Aby ste zabránili uviaznutiu alebo šikmej tlači, vždy nastavte
zadnú a bočné vodiace lišty média.