HP LaserJet 1200 Printer series - VÆber papiera a inÆch médií

background image

Výber papiera a iných médií

Tlačiarne HP LaserJet vytvárajú dokumenty s vynikajúcou kvalitou
tlače. Umožňujú tlač na rôzne médiá, ako papier (vrátane až 100%
recyklovaného vláknitého papiera), obálky, štítky, priehľadné fólie a
médiá používateľského formátu. Podporované su nasledujúce formáty
médií:

Minimálny: 76 x 127 mm (3 x 5 palcov)

Maximálny: 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcov)

Vlastnosti médií, ako hmotnosť, zrno a vlhkosť sú dôležitými faktormi
ovplyvňujúcimi výkon tlačiarne a kvalitu tlače. Na dosiahnutie najlepšej
možnej kvality tlače používajte iba vysokokvalitné médiá, určené pre
laserové tlačiarne. Detailné špecifikácie papiera a médií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových médií

.

Poznámka

Pred nákupom väčšieho množstva médií, ktoré chcete použiť, vždy najprv
otestujte ich vzorky. Váš dodávateľ médií by mal rozumieť požiadavkám
špecifikovaným v príručke Guidelines for Paper and Other Print Media
(Smernica pre papier a iné tlačové médiá)
(súčiastka HP číslo
5963-7863). Viac informácií nájdete v časti

Špecifikácie tlačových médií

.

background image

SL

Vkladanie médií do vstupných zásobníkov 21