HP LaserJet 1200 Printer series - Vstupné zásobníky tlaèiarne

background image

Vstupné zásobníky tlačiarne

Hlavný vstupný zásobník

Hlavný vstupný zásobník, umiestnený v prednej časti tlačiarne, má
kapacitu až 250 listov 75 g/m

2

papiera, viacerých obálok alebo iných

médií.

Prioritný vstupný zásobník

Prioritný vstupný zásobník sa používa pri podávaní do 10 listov
75 g/m

2

papiera, alebo pri tlači jednotlivých obálok, pohľadníc, štítkov

alebo priehľadných fólií. Prioritný vstupný zásobník sa tiež používa na
tlač prvej strany na iné médium ako zvyšok dokumentu.

Poznámka

Tlačiareň automaticky uprednostňuje tlač z prioritného vstupného zásobníka
pred tlačou z hlavného vstupného zásobníka.

Viac informácií o typoch médií nájdete v časti

Médiá

.

background image

SL

Súčasti tlačiarne 17