HP LaserJet 1200 Printer series - Vodiace liðty médií tlaèiarne

background image

Vodiace lišty médií tlačiarne

Oba vstupné zásobníky majú bočné vodiace lišty na usmerňovanie
médií. Hlavný vstupný zásobník má tiež zadnú vodiacu lištu. Vodiace
lišty zabezpečujú, že médiá budú korektne natiahnuté to tlačiarne a že
výtlačok na papieri nebude šikmý. Pri vkladaní médií do zásobníkov
upravte vodiace lišty tak, aby lícovali so šírkou a dĺžkou používaného
média.

background image

18 Kapitola 1 Poznávame tlačiareň

SL