HP LaserJet 1200 Printer series - VÆstupné dráhy tlaèiarne

background image

Výstupné dráhy tlačiarne

Výstupný zásobník

Výstupný zásobník je umiestnený v hornej časti tlačiarne. Vytlačené
médiá sa tu zberajú v správnom poradí, keď sú zatvorené výstupné
dvere pre priamy prechod. Výstupný zásobník použite pri tlači
normálnych a veľkých skladaných dokumentov.

Výstupná dráha pre priamy prechod médií

Výstupná dráha pre priamy prechod médií je užitočná pri tlači na
obálky, priehľadné fólie, ťažké médiá, alebo iné médiá, ktoré majú
tendenciu sa pri tlači krútiť. Ak sú výstupné dvere pre priamy prechod
médií otvorené, vytlačené médiá vychádzajú v opačnom poradí.

Poznámka

Pri použití výstupnej dráhy pre priamy prechod sa vytlačené médiá nebudú
ukladať do stohu. Médiá budú padať na povrch pod tlačiarňou, pokiaľ
neodoberiete každý list pri jeho výstupe z tlačiarne.

Vyťahovacia
podpera pre dlhé
médiá.

background image

SL

Súčasti tlačiarne 19