HP LaserJet 1200 Printer series - TonerovÆ kryt

background image

Tonerový kryt

Tonerový kryt je umiestnený v prednej časti tlačiarne. Tonerový kryt je
potrebné otvoriť na zabezpečenie prístupu k tonerovej kazete, pri
odstraňovaní uviaznutých médií, alebo pri čistení tlačiarne. Pri otváraní
tonerového krytu pevne uchopte obe strany a potiahnite smerom k
sebe.

Poznámka

Pri otváraní tonerového krytu pocítite mierny odpor. Otvorením krytu sa
obyčajne vysunie tonerová kazeta, čo uľahčí jej vyberanie.

background image

20 Kapitola 1 Poznávame tlačiareň

SL