HP LaserJet 1200 Printer series - Súèasti tlaèiarne

background image

Súčasti tlačiarne

1. Ovládací panel tlačiarne
2. Rozšírenie pre dlhé médiá (výstupný zásobník)
3. Tonerový kryt
4. Prioritný vstupný zásobník
5. Bočné vodiace lišty médií hlavného vstupného

zásobníka

6. Podpora na dlhé médiá hlavného vstupného

zásobníka

7. Hlavný vstupný zásobník
8. Bočné vodiace lišty médií prioritného vstupného

zásobníka

1

7

5

8

6

3

2

4

9. Uvoľňovacie páčky
10. Pripojenie na skener (voliteľné)
11. Ľavý bočný panel
12. Paralelný port
13. Port USB
14. Sieťová zásuvka napájania
15. Sieťový vypínač

(tlačiarne na 220-240 voltov)

16. Výstupné dvere na priamy prechod

médií

12

11

14

15

13

10

9

16

background image

SL

Súčasti tlačiarne 15