HP LaserJet 1200 Printer series - Softvér pre poèítaèe Macintosh

background image

Softvér pre počítače Macintosh

Súbory PostScript Printer Description (PPD)

Súbory PPD, v kombinácii s ovládačom LaserWriter 8, poskytujú
prístup k vlastnostiam tlačiarne, a zároveň umožňujú komunikáciu
medzi počítačom a tlačiarňou. Inštalačný program pre PPD nájdete na
CD pre tlačiareň HP LaserJet série 1200.

Prístup k ovládaču tlačiarne

1

V ponuke Apple zvoľte Chooser (Pripojenie).

2

Kliknite na ikonu LaserWriter.

3

Kliknite na ikonu HP LaserJet série 1200.

4

Ak chcete urobiť zmeny nastavení tlačiarne, kliknite na Setup
(Nastavenie)
.

Poznámka

Ak budete používať ovládač tlačiarne LaserWriter 8, stratíte prístup k
funkciám skeneru.

Obslužný program HP LaserJet Utility

Program HP LaserJet Utility poskytuje možnosť ovládania funkcií, ktoré
nie sú dostupné v ovládači. Ilustrované obrazovky umožňujú výber
vlastností tlačiarne z počítača Macintosh ľahšie ako kedykoľvek
predtým. Obslužný program HP LaserJet Utility poskytuje nasledovné
funkcie:

Pomenovanie tlačiarne, priradenie do zóny v počítačovej sieti,
zavádzanie súborov a typov písma, ako aj zmenu väčšiny
nastavení tlačiarne. Pozrite si ponuku Pomoc v aplikácii
HP LaserJet Utility.

Uzamykanie funkcií tlačiarne z počítača ako prevencia proti
neoprávnenému prístupu.

background image

SL

Prístup k vlastnostiami tlačiarne (ovládač) a pomoc 25