HP LaserJet 1200 Printer series - Pomocník tlaèiarne on-line

background image

Pomocník tlačiarne on-line

Pomocník on-line pre vlastnosti tlačiarne

Pomocník on-line pre vlastnosti tlačiarne (ovládač) obsahuje
špecifické informácie o funkciách riadiacich vlastnosti tlačiarne.
Tento pomocník vás sprevádza procesom zmien predvolených
nastavení tlačiarne.

Ak potrebujete systém Pomocníka pre vlastnosti tlačiarne otvorte
vlastnosti tlačiarne a kliknite na Help (Pomocník).

Pomocník on-line zariadenia Print

Copy

Scan

Pomocník on-line pre HP LaserJet 1220 obsahuje informácie o
všetkých softvérových aplikáciách týkajúcich sa tlače, kopírovania a
skenovania.

Ak potrebujete systém Pomocníka on-line pre HP LaserJet 1220,
použite niektorú z nasledujúcich metód:

Programová skupina vo Windows 9x a NT 4.0: Kliknite na
Štart, Programy, HP LaserJet 1220, a potom na
LaserJet 1220 Pomocník on-line.

Riadiaci program HP LaserJet Director: Kliknite pravým
tlačidlom myši na panel s nástrojmi v aplikácii HP LaserJet
Director, potom zvoľte Help (Pomocník) z kontextuálnej ponuky.

Program na správu dokumentov HP LaserJet Document
Manager:
V hlavnej ponuke kliknite na Help (Pomocník).

Mac OS: Zapnite bublinovú pomoc.

background image

26 Kapitola 1 Poznávame tlačiareň

SL