HP LaserJet 1200 Printer series - Konverzie napätia

background image

Konverzie napätia

Z dôvodu odlišných špecifikácií, Hewlett-Packard neponúka možnosť
prepínania napätia, ani nepodporuje prepínanie napätia tlačiarní
HP LaserJet používaných v USA na použitie v iných krajinách. Ak
plánujete používať zariadenie mimo USA, spoločnosť Hewlett-Packard
odporúča zakúpiť výrobok v krajine, kde ho budete používať.

VÝSTRAHA

Skôr než tlačiareň zapnete do elektrickej zásuvky, skontrolujte jej požiadavky
na elektrické napätie. Tlačiarne, ktoré potrebujú napätie 110-127 voltov
nebudú pracovať v elektrickej sieti s napätím 220-240 voltov.

background image

SL

Prístup k vlastnostiami tlačiarne (ovládač) a pomoc 23