HP LaserJet 1200 Printer series - 1 Poznávame tlaèiareò

background image

Poznávame tlačiareň

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

Vlastnosti a výhody tlačiarne

Súčasti tlačiarne

Výber papiera a iných médií

Vkladanie médií do vstupných zásobníkov

Vypínanie elektrickej energie

Konverzie napätia

Prístup k vlastnostiami tlačiarne (ovládač) a pomoc

Tlač konfiguračnej strany

Poznámka

Inštalačné pokyny nájdete v príručke

HP LaserJet Začíname s prácou, ktorá

je súčasťou dodávky tlačiarne.

background image

12 Kapitola 1 Poznávame tlačiareň

SL