Pomoč HP LaserJet 1200 Printer series

background image

výrobky

LaserJet

série 1200

hp

používateská

príručka

background image
background image

HP LaserJet séria 1200
Tlačiareň a zariadenie
Print•Copy•Scan

Používateľská príručka

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 USA

© Copyright Hewlett-Packard

Company 2001

Všetky práva vyhradené.
Reprodukovanie, adaptácia alebo
preklad bez vopred daného
písomného súhlasu sú zakázané,
s výnimkou toho, čo je umožnené
v zmysle autorských zákonov.

Používateľovi tlačiarne
Hewlett-Packard, ktorej súčasťou
je táto používateľská príručka, je
udelená licencia na: a) vytlačenie
tvrdých kópií tejto používateľskej
príručky na OSOBNÉ, INTERNÉ
alebo FIREMNÉ použitie, s
výnimkou ich predaja alebo
distribúcie; b) umiestnenie
elektronickej kópie tejto
používateľskej príručky na sieťový
server za predpokladu, že prístup
k nej bude obmedzený iba na
PERSONÁL alebo INTERNÝCH
používateľov tlačiarne
Hewlett-Packard, ktorej
súčasťou je táto príručka.

Číslo publikácie:
C7045-Online
Prvé vydanie: apríl 2001

Záruka

Informácie obsiahnuté v tomto
dokumente sa môžu zmeniť
bez oznámenia.

Hewlett-Packard neposkytuje
žiadnu záruku v súvislosti s
uvedenými informáciami.
HEWLETT-PACKARD
SA ŠPECIÁLNE ZRIEKA
IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY
OBCHODOVATEĽNOSTI A
VHODNOSTI POUŽITIA NA
KONKRÉTNY ÚČEL.

Hewlett-Packard nenesie žiadnu
zodpovednosť za priame,
nepriame, náhodné, následné
alebo iné škody uvádzané
v súvislosti s použitím
týchto informácií.

Ochranné známky

Adobe

®

, Acrobat

®

, PostScript

®

a

Adobe Photoshop

®

sú ochranné

známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated, ktoré
môžu byť registrované v
určitých jurisdikciách.

NimbusSanDEE

®

, Monotype

®

a Times New Roman

®

sú v U.S.A.

registrované ochranné
známky spoločnosti
Monotype Corporation.

CompuServe

je v U.S.A.

ochranná známka spoločnosti
CompuServe, Inc.

NimbusSanDEE

, Palatino

,

Times

a Times Roman

ochranné známky spoločnosti
Linotype AG a/alebo jej
dcérskych spoločností v
U.S.A. a iných krajinách.

Microsoft

®

, MS Windows,

Windows

®

, Windows NT

®

a

MS-DOS

®

sú v U.S.A.

registrované ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation.

LaserWriter

®

je registrovaná

ochranná známka spoločnosti
Apple Computer, Inc.

TrueType

je v U.S.A. ochranná

známka spoločnosti
Apple Computer, Inc.

E

NERGY

S

TAR

®

je v U.S.A.

registrovaná služobná ochranná
známka agentúry U.S. EPA.

Netscape je v U.S.A. ochranná
známka spoločnosti Netscape
Communications Corporation.

Unix

®

je registrovaná ochranná

známka The Open Group.

background image

SL