HP LaserJet 1200 Printer series - Spis treœci

background image

Spis treści

1 Opis obsługi drukarki

Opis funkcji i zalet drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Doskonała jakość druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Oszczędność czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Oszczędność pieniędzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tworzenie profesjonalnych dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rozszerzenie możliwości drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Identyfikacja składników drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Panel sterowania drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Podajnik papieru w drukarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Prowadnice materiałów w podajnikach drukarki . . . . . . . . . . 17
Wyjściowe ścieżki materiałów w drukarce. . . . . . . . . . . . . . . 18
Drzwiczki gniazda kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Wybór papieru i innych materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zakładanie materiałów do podajników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Podajnik główny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Podajnik do szybkiego podawania materiałów. . . . . . . . . . . . 21
Specjalne rodzaje materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Wyłączanie zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Opis charakterystyki napięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Korzystanie ze sterownika drukarki i systemu pomocy . . . . . . . . . 24

Właściwości drukarki (sterownik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Oprogramowanie komputerów typu Macintosh . . . . . . . . . . . 25
Uruchamianie systemu pomocy ekranowej . . . . . . . . . . . . . . 26

Drukowanie strony konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2 Opis obsługi kopiarki/skanera

Opis funkcji i zalet kopiarki/skanera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Skanowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kopiowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Identyfikacja składników kopiarki/skanera. . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Panel sterowania kopiarki/skanera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Podajnik materiałów, prowadnice i pojemnik wyjściowy . . . . . 33
Drzwiczki kopiarki/skanera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Obsługiwane formaty i rodzaje materiałów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Środki ostrożności podczas kopiowania i skanowania . . . . . . . . . 35
Zakładanie dokumentów do kopiarki/skanera . . . . . . . . . . . . . . . 36
Opis obsługi oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Dyrektor HP LaserJet

(Windows 9x, 2000, Millennium, NT 4,0 i Mac OS) . . . . 37

background image

4 Spis treści

PO

Wyłączanie paska narzędziowego Dyrektor HP LaserJet . . . . 38
Menadżer dokumentów HP LaserJet

(Windows 9x, 2000, Millennium, NT 4,0 i Mac OS) . . . . 38

Ustawienia szybkiego kopiowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Program Kopiarka HP LaserJet (funkcje kopiowania)/

HP LaserJet Copier (Copy Plus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Program zestawu narzędzi (Toolbox ) na pasku

narzędziowym Dyrektor HP LaserJet
Windows 9x, 2000, Millennium i NT 4,0 . . . . . . . . . . . . 40

Program Konfiguracja urządzenia HP LaserJet (HP LaserJet

Device Configuration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Program Centrum fotograficzne HP LaserJet

(HP LaserJet Photo Center)
Windows 9x, 2000, Millennium i NT 4,0 . . . . . . . . . . . . 42

Uruchamianie systemu pomocy ekranowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3 Opis obsługi serwera druku

Opis funkcji i zalet serwera druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Używanie protokołów sieciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Identyfikacja składników serwera druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Instalacja serwera druku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Instalacja i konfiguracja oprogramowania sieciowego. . . . . . . . . . 49

Instalacja oprogramowania w sieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Instalacja drukarki i serwera druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Używanie wbudowanego serwera sieciowego . . . . . . . . . . . . . . . 50

Wstępne wymogi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Zgodne przeglądarki sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Uruchamianie wbudowanego serwera sieciowego. . . . . . . . . . . . 51
Używanie programu HP Web JetAdmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Dodatkowe narzędzia do konfiguracji i zarządzania . . . . . . . . . . . 52
Używanie protokołu BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Zalety używania protokołu BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Konfiguracja serwera BOOTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Wpisy pliku Bootptab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Używanie protokołu DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Systemy UNIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Systemy Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Serwer Windows NT 4.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Serwer Windows 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Włączanie lub wyłączanie protokołu DHCP. . . . . . . . . . . . . . 63

Przenoszenie serwera do innej sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

background image

PO

5

4 Materiały

Optymalizacja jakości druku na różnych rodzajach materiałów . . . 66
Drukowanie na foliach i nalepkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Drukowanie na kopertach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach . . . . . . . . . . 70
Drukowanie na materiałach o nietypowych formatach lub

na kartach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

5 Drukowanie

Ręczne podawanie materiału do wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Drukowanie na obu stronach papieru (ręczne dupleksowanie) . . . 75
Drukowanie znaków wodnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Drukowanie znaków wodnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu papieru (druk n-up). . . 79

Drukowanie wielu stron na arkuszu (Windows) . . . . . . . . . . . 79
Drukowanie wielu stron na arkuszu (Mac OS) . . . . . . . . . . . . 79

Drukowanie broszur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Anulowanie zlecenia druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Opis ustawień jakości druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Tryb EconoMode (oszczędzanie toneru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

6 Skanowanie

Rozpoczęcie skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Postępowanie z zeskanowanymi dokumentami . . . . . . . . . . 87

Skanowanie do programu poczty elektronicznej . . . . . . . . . . . . . 88

Używanie funkcji skanowania do programu poczty

elektronicznej
(Windows 98, 2000, Millennium, NT 4.0) . . . . . . . . . . . 88

Używanie funkcji skanowania do programu poczty

elektronicznej (MacOS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Redagowanie tekstu (optyczne rozpoznawanie znaków). . . . . . . . 90

Używanie funkcji optycznego rozpoznawania

obrazów (OCR)
(Windows 9x, 2000, Millennium, NT 4,0 i Mac OS) . . . . 90

Przechowywanie zeskanowanego tekstu lub obrazów . . . . . . . . . 92

Używanie funkcji przechowywania

(Windows 9x, 2000, Millennium, NT 4,0 i Mac OS) . . . . 92

Pobieranie obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Regulacja kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Dostęp do funkcji regulacji kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Poprawa jakości zeskanowanego obrazu w programie

Menadżer dokumentów HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Korzystanie z funkcji poprawy jakości obrazu . . . . . . . . . . . . 96

background image

6 Spis treści

PO

Adnotowanie zeskanowanych dokumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Korzystanie z funkcji adnotowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Anulowane zleceń skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

7 Kopiowanie

Opis funkcji kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Używanie funkcji szybkiego kopiowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Ustawienia szybkiego kopiowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Używanie programu Kopiarka HP LaserJet

(HP LaserJet Copier) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Dostęp do programu kopiarki HP LaserJet . . . . . . . . . . . . . 102
Dostęp do programu Funkcje kopiowania HP LaserJet . . . . 103

Regulacja kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Dostęp do funkcji regulacji kontrastu . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Anulowane zlecenia kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

8 Obsługa kasety z tonerem

Używanie kaset z tonerem firmy HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Zasady postępowania firmy HP dotyczące kaset

z tonerem innych wytwórców. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Przechowywanie kaset z tonerem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Okres używalności kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Odzysk kaset z tonerem na surowce wtórne . . . . . . . . . . . . . . . 107
Oszczędzanie toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Rozmieszczanie toneru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Zmiana kasety z tonerem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

9 Diagnostyka drukarki

Rozwiązanie problemów technicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Nie następuje wydruk stron.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Nastąpił wydruk stron, ale pojawiła się usterka. . . . . . . . . . 112
Konfiguracje sygnałów świetlnych drukarki . . . . . . . . . . . . . 113
Komunikaty błędu wyświetlane na ekranie: . . . . . . . . . . . . . 116
Typowe kłopoty z komputerem typu Macintosh . . . . . . . . . 118
Wybór innego pliku opisu drukarki postscriptowej (PPD)). . . 122

Diagnostyka błędów postscriptowych (PS) . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Problemy z obsługą papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Wydrukowana strona ma inny wygląd niż strona

wyświetlona na ekranie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Poprawa jakości druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Czyszczenie drukarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Czyszczenie ścieżek wydruku w drukarce. . . . . . . . . . . . . . 136

Usuwanie z drukarki zakleszczonych materiałów . . . . . . . . . . . . 137
Zmiana rolki pobierającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

background image

PO

7

Czyszczenie rolki pobierającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Zmiana płytki rozdzielacza w drukarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

10 Diagnostyka kopiarki/skanera

Rozwiązanie problemów technicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Usterki skanowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Usterki kopiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Skaner nie wykonał żadnego działania . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Na ekranie nie ma podglądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Zeskanowany obraz jest niskiej jakości. . . . . . . . . . . . . . . . 150
Część obrazu nie została zeskanowana lub brakuje tekstu. . 152
Tekstu nie można redagować. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Skanowanie za długo trwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Komunikaty błędu wyświetlane na ekranie: . . . . . . . . . . . . . 156
Drukarka nie wydrukowała kopii lub skaner nie wykonał

żadnego działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Kopie są puste, z brakującymi obrazami lub wyblakłe. . . . . . 158

Poprawa jakości kopii/skanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Zapobieganie usterkom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Identyfikacja i usuwanie usterek kopiowania/skanowania . . 161
Problemy z obsługą papieru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Czyszczenie kopiarki/skanera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Usuwanie blokady kopiarki/skanera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Wymiana płytki rozdzielacza kopiarki/skanera . . . . . . . . . . . . . . 168
Zdejmowanie kopiarki/skanera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Zamykanie lewej ścianki drukarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

11 Diagnostyka serwera druku

Rozwiązanie problemów technicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Strona konfiguracji HP JetDirect 175X . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Opis konfiguracji sygnałów świetlnych serwera druku . . . . . . . . 176
Korzystanie ze strony konfiguracji serwera druku . . . . . . . . . . . . 177

Drukowanie strony konfiguracji serwera druku . . . . . . . . . . 177

Opis strony konfiguracji serwera druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Komunikaty błędu w polu Status (Stan) . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Sekcje i komunikaty zamieszczone na stronie . . . . . . . . . . . 178
Ogólne informacje o serwerze druku HP JetDirect . . . . . . . 179
Informacje o porcie USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Statystyka sieciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Informacje o protokole TCP/IP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Informacje o protokole IPX/SPX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Informacje o protokole AppleTalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Komunikaty błędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Sprawdzanie sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Drukarka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Serwer druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

background image

8 Spis treści

PO

Sprawdź poprawność drukowania po podłączeniu

do komputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Sprawdź skanowanie w sieci.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

12 Usługi i pomoc techniczna

Dostępność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Obsługa techniczna sprzętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Rozszerzona gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Zgodność z normami ochrony środowiska naturalnego . . . . . . . 199
Wskazówki co do ponownego pakowania drukarki . . . . . . . . . . 200
Formularz z informacjami dla punktu pomocy technicznej . . . . . 201
Pomoc techniczna firmy Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Obsługa klientów i punkty naprawcze (USA i Kanada) . . . . . 203
Europejskie centrum obsługi klientów . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Krajowe numery telefoniczne pomocy technicznej . . . . . . . 205
Usługi komputerowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Sposoby otrzymywania komputerowych programów

narzędziowych i informacji elektronicznych . . . . . . . . . 208

Bezpośrednie zamawianie akcesoriów i materiałów

eksploatacyjnych firmy Hewlett-Packard . . . . . . . . . . . 209

Pomoc techniczna firmy Hewlett-Packard na dyskach

kompaktowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Informacja o serwisie naprawczym firmy Hewlett-Packard:. . 209
Hewlett-Packard SupportPack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
HP FIRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Światowe biura handlowe i usługowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Załącznik A Charakterystyka techniczna drukarki

Charakterystyka techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Zgodność z wymogami FCC (Federalna Komisja Łączności) . . . 223
Program ochrony środowiska naturalnego. . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Ochrona środowiska naturalnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Informacje o bezpieczeństwie materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Oświadczenia dotyczące przepisów prawnych . . . . . . . . . . . . . 228

Deklaracja zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa laseru. . . . . . . . . 229
Kanadyjskie przepisy DOC (Ministerstwa Komunikacji) . . . . 229
Oświadczenie dotyczące EMI dla Korei . . . . . . . . . . . . . . . 229
Oświadczenie dotyczące używania lasera w Finlandii . . . . . 230

background image

PO

9

Załącznik B Charakterystyka techniczna drukarki i
kopiarki/skanera

Charakterystyka techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Zgodność z wymogami FCC (Federalna Komisja Łączności) . . . 235
Program ochrony środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Ochrona środowiska naturalnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Oświadczenia dotyczące przepisów prawnych . . . . . . . . . . . . . 237

Deklaracja zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa lasera . . . . . . . . . 238
Kanadyjskie przepisy DOC (Ministerstwa Komunikacji) . . . . 238
Oświadczenie dotyczące EMI dla Korei . . . . . . . . . . . . . . . 238
Oświadczenie dotyczące używania lasera w Finlandii . . . . . 239

Załącznik C Charakterystyka techniczna serwera
druku

Charakterystyka techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Zgodność z wymogami FCC (Federalna Komisja Łączności) . . . 245
Wspólnota Europejska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Oświadczenia dotyczące przepisów prawnych . . . . . . . . . . . . . 246

Deklaracja zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Kanadyjskie przepisy DOC (Ministerstwa Komunikacji) . . . . 248
Japońskie przepisy VCCI Klasy 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Oświadczenie dotyczące EMI dla Korei . . . . . . . . . . . . . . . 248
Tajwańskie przepisy Klasy A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Chińskie oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa . . . . . . . 249

Załącznik D Charakterystyka techniczna materiałów

Charakterystyka techniczna materiałów do użycia w drukarce . . 252
Obsługiwane formaty materiałów (drukarka) . . . . . . . . . . . . . . . 253
Wskazówki co do używania materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Papier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Nalepki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Folie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Koperty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Karty i ciężkie materiały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Załącznik E Pamięć (DIMM)

Instalacja modułu pamięci DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Sprawdzanie zainstalowanej pamięci DIMM. . . . . . . . . . . . . . . . 262
Usuwanie modułu pamięci DIMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

background image

10 Spis treści

PO

Załącznik F Gwarancja i warunki udzielania licencji

Umowa o licencję na oprogramowanie firmy Hewlett-Packard: . . 266
Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard . 268
Ograniczona gwarancja trwałości kasety z tonerem. . . . . . . . . . 270

Załącznik G Wyposażenie dodatkowe i składanie
zamówień

Załącznik H Rozdzielczość i kolor skanera

Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Ustawienie wartości rozdzielczości i koloru . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Rozdzielczość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Kolor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Indeks

background image

PO

11

1