HP LaserJet 1200 Printer series - Ustawienie wartoœci rozdzielczoœci i koloru

background image

Ustawienie wartości rozdzielczości i koloru

Przeznaczenie
zeskanowanego obrazu

Zalecane ustawienie
rozdzielczości

Zalecane ustawienia
koloru

Faksowanie

150 dpi

Czarno-biały

Do wysyłania pocztą
elektroniczną

150 dpi

Czarno-biały, jeżeli struktura
obrazu nie wymaga płynnej
gradacji odcieni

Skala szarości, jeżeli
struktura obrazu wymaga
płynnej gradacji odcieni

Kolor, jeżeli obraz jest w
kolorze

Do redakcji tekstu

300 dpi

Czarno-biały

Do druku (grafiki lub tekstu)

600 dpi do skanowania
tekstu i skomplikowanej
grafiki

150 dpi do 300 dpi do
skanowania prostej grafiki i
fotografii

Czarno-biały do skanowania
tekstu i grafiki liniowej (bez
wypełnień)

Skala szarości do
skanowania cieniowanej lub
kolorowej grafiki i fotografii

Kolor, jeżeli obraz jest w
kolorze

Do wyświetlania na ekranie

75 dpi

Czarno-biały do wyświetlania
tekstu

Skala szarości do
wyświetlania grafiki i
fotografii

Kolor, jeżeli obraz jest w
kolorze

background image

280 Załącznik H Rozdzielczość i kolor skanera

PO

Rozdzielczość

Idealną ogólną rozdzielczością skanowania jest 150 punktów na cal
(dpi). Zmiana formatu obrazu po jego zeskanowaniu wpływa na
rozdzielczość. Przed rozpoczęciem skanowania należy zatem określić
docelowy format obrazu. Na przykład, można zeskanować obraz o
formacie 76 x 127 mm, ale w dokumencie jest tylko miejsce na obraz
o formacie 38 x 63,5 mm Należy wybrać wartość 75 dpi
rozdzielczości skanera.