HP LaserJet 1200 Printer series - G Wyposa¿enie dodatkowe i sk¸adanie zamówieñ

background image

Wyposażenie
dodatkowe i składanie
zamówień

Funkcjonalność drukarki można zwiększyć za pomocą dodatkowego
wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych. W celu zapewnienia
optymalnego działania należy korzystać z wyposażenia dodatkowego i
materiałów eksploatacyjnych specjalnie zaprojektowanych do drukarki
HP LaserJet 1200 i urządzenia HP LaserJet 1200 Print•Copy•Scan.

Informacje o składaniu zamówień

Pozycja

Opis lub przeznaczenie

Numer
katalogowy:

Pamięć drukarki

Moduł pamięci w
obudowie podłużnej
dwurzędowej (DIMM)

Zwiększa zdolność drukarki do
przetwarzania skomplikowanych zleceń
druku.

Maksymalna wielkość dodatkowej
pamięci: 64 MB

Dostępne moduły DIMM:
8 MB
16 MB
32 MB
64 MB

C7842A
C7843A
C7845A
C7846A

background image

274 Załącznik G Wyposażenie dodatkowe i składanie zamówień

PO

Dodatkowe
kable i złącza

Kable szeregowe

Służą do łączenia drukarki z
komputerem.

2- metrowy kabel typu IEEE-1284

3- metrowy kabel typu IEEE-1284

C2950A
C2951A

Kable USB

Służą do łączenia drukarki z
komputerem.
Kabel 2-metrowy
Kabel o długości 2 stóp

8121-0539
8121-0549

Kopiarka/skaner do
drukarki
HP LaserJet 1200

Dołączany moduł kopiarki/skanera
wyłącznie do drukarki HP LaserJet
1200.

C7046A
R37-5020CN
(Numer części
zamiennej)

Serwer druku

HP JetDirect 175X

Służy do podłączenia drukarki
HP LaserJet 1200 do sieci

J6035A

Materiały

Wielofunkcyjny
papier HP

Papier firmowy HP wielorakiego
przeznaczenia (1 pudełko z 10 ryzami
po 500 arkuszy każda). W celu
zamówienia próbki papieru należy
zadzwonić w USA pod numer

1-800-471-4701.

HPM1120

Papier HP LaserJet

Specjalny papier firmowy HP do
drukarek HP LaserJet (1 pudełko z
10 ryzami po 500 arkuszy każda). W
celu zamówienia próbki papieru należy
zadzwonić w USA pod numer
1-800-471-4701.

HPJ1124

Arkusze foliowe HP
LaserJet

Arkusze foliowe firmy HP do użycia w
monochromatycznych drukarkach
HP LaserJet.

92296U (formatu
A4)
92296T (formatu
Letter)

Informacje o składaniu zamówień (ciąg dalszy)

Pozycja

Opis lub przeznaczenie

Numer
katalogowy:

background image

PO

275

Kasety z
tonerem

Kasety z tonerem

Wymienne kasety z tonerem do
drukarki HP LaserJet 1200.

Kaseta do wydruku 2500 stron

Kaseta do wydruku 3500 stron

C7115A
C7115X

Dodatkowe
informacje

Guidelines for Paper
and Other Print Media

Instrukcja używania papieru i innych
materiałów w drukarkach HP LaserJet.

5963-7863

Części
zamienne

Rolka pobierająca
papier

Służy do pobierania papieru z
podajnika papieru i przesuwania go po
ścieżce wydruku w drukarce.

RF0-1008CN

Podajnik główny

Służy do podawania materiałów do
drukarki

RG0-1013CN

Podajnik do szybkiego
podawania materiałów

Służy do podawania specjalnych
materiałów lub do wydruku pierwszej
strony.

RG0-1014CN

Podajnik skanera

Służy do podawania materiałów do
skanera.

RG0-1069CN

Pojemnik wyjściowy
skanera

Służy do zbierania dokumentów po
zeskanowaniu.

RG0-1070CN

Lewa ścianka drukarki Umożliwia dostęp do karty

wejścia/wyjścia.

RA0-1179CN

Panel dostępu do
kopiarki/skanera

Umożliwia dostęp do karty
wejścia/wyjścia w celu podłączenia
kopiarki/skanera do drukarki.

RA0-1183CN

Płytka rozdzielacza do
drukarki.

Służy do rozdzielania arkuszy
materiałów podawanych do drukarki.

RF0-1007CN

Płytka rozdzielacza do
kopiarki/skanera

Służy do rozdzielania arkuszy
materiałów podawanych do skanera.

RY7-5055-000CN

Informacje o składaniu zamówień (ciąg dalszy)

Pozycja

Opis lub przeznaczenie

Numer
katalogowy:

background image

276 Załącznik G Wyposażenie dodatkowe i składanie zamówień

PO

Zasilacze

Uwaga

Jeżeli dwa modele zasilaczy wymieniono w odniesieniu do jednego kraju lub regionu, obydwa z nich
mogą być tam użytkowane bez względu na wartości wyjściowe prądu.

Kraj

Numery
katalogowe

Prąd wejściowy

Prąd wyjściowy

Australia,
Nowa Zelandia i
Argentyna

0950-3172
0950-3358

240 V prąd zmienny 50 Hz
240 V prąd zmienny 50 Hz

13 V prąd stały @ 300 mA
13 V prąd stały @ 800 mA

Chiny

0950-2806
0950-3347

220 V prąd zmienny 50 Hz
220 V prąd zmienny 50 Hz

13 V prąd stały @ 300 mA
13 V prąd stały @ 800 mA

Europa kontynentalna

0950-3170
0950-3349

230 V prąd zmienny 50 Hz
230 V prąd zmienny 50 Hz

13 V prąd stały @ 300 mA
13 V prąd stały @ 800 mA

Japonia

0950-3173
0950-3352

100 V prąd zmienny 50 Hz
100 V prąd zmienny 50 Hz

13 V prąd stały @ 300 mA
13 V prąd stały @ 800 mA

Korea Południowa

9100-5168
0950-3351

220-240 V prąd zmienny
50 Hz
220 V prąd zmienny 50 Hz

13 V prąd stały @ 625 mA
13 V prąd stały @ 800 mA

Południowa Afryka i
Indie

9100-5171
0950-3354

220-250 V prąd zmienny
50 Hz
220-250 V prąd zmienny
50 Hz

13 V prąd stały @ 625 mA
13 V prąd stały @ 800 mA

W.Brytania, Singapur,
Irlandia i Hong Kong

0950-3171
0950-3350

220-240 V prąd zmienny
50 Hz
220-240 V prąd zmienny
50 Hz

13 V prąd stały @ 300 mA
13 V prąd stały @ 800 mA

USA, Kanada, America
Łacińska i Taiwan

0950-3169
0950-3348

110-127 V prąd zmienny
60 Hz
110-127 V prąd zmienny
60 Hz

13 V prąd stały @ 300 mA
13 V prąd stały @ 800 mA

background image

PO

277

H