HP LaserJet 1200 Printer series - Usuwanie modu¸u pamiêci DIMM

background image

Usuwanie modułu pamięci DIMM

W celu usunięcia modułu pamięci DIMM
wykonaj instrukcje zamieszczone poniżej:

OSTROŻNIE

Osoba dotykająca moduły pamięci DIMM
powinna mieć na ręce uziemiony pasek
antystatyczny: jego brak może spowodować
uszkodzenie modułu pamięci DIMM.

1

Wyłącz przełącznikiem zasilanie
(jedynie w modelach zasilanych prądem
220V) i odłącz drukarkę od źródła
zasilania.

2

W celu otwarcia lewej ścianki drukarki,
ostrożnie pociągnij ściankę do siebie.

3

W celu zwolnienia zacisków gniazda
pamięci, rozsuń je (A). Chwyć krawędź
modułu pamięci DIMM, ostrożnie, bez
przechylania, wyciągnij go z gniazda i
wyjmij z drukarki (B).

Uwaga

W celu przechowania włóż moduł pamięci
DIMM do antystatycznej torebki.

1

2

3

background image

264 Załącznik E Pamięć (DIMM)

PO

background image

PO

265

F